Tarsus Özel Güven Diyaliz Merkezi

Tarsus Özel Güven Diyaliz Merkezi - Diyaliz ve Hemodiyaliz Tedavi Merkezi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Birimi;

 • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder
 • Öz değerlendirmeleri yönetir
 • Olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (Anket uygulamaları, Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, Anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, Hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir
 • SKS diyaliz çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlar
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir

 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Yapısı:
Diyaliz merkezimizde Kalite Yönetim Sistemi Sağlık Kalite Standartları doğrultusunda hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Kalite Yönetim Sistemi 5 boyut ve 22 bölümden oluşmaktadır.

Boyutlar:
Kurumsal Hizmetler Boyutu; Merkezimizde, tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu; Hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

Sağlık Hizmetleri Boyutu; Merkezimizde verilen hizmet süreçlerinin SKS-Diyaliz hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

Destek Hizmetleri Boyutu; Tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

Gösterge Yönetimi Boyutu; Belirlenen süreçlere yönelik performansı izleyip değerlendirmek sureti ile kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.


Kalite Yönetim Birimi Görevleri:

 • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,
 • Öz değerlendirmeleri yönetir,
 • Olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması,) yönetir.
 • SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,
 • KYB yukarıdaki uygulamaları değerlendirmek üzere her ay toplanır.

Toplantı, İç İletişim Formu katılımcılara en az bir hafta öncesinden duyurulur.
Duyuruda;
- Toplantı yöneticisi ve katılımcıları,
- Toplantı gündemi ve süresi,
- Toplantı yeri ve zamanı belirtilir.
Toplantı, Toplantı Tutanak Formu kayıt altına alınır, form katılımcılara imzalatılır.

Tüm personel çalışma düzeni içerisinde;
- Uygunsuzluklarda DÖF başlatmak,
- İstenmeyen olayları bildirmek,
- İş güvenliği kapsamında ramak kala olayları bildirmek,
- Kırmızı kod kapsamındaki görevlerini bilmek ve uygulamak,
- Eğitimlere katılmak,
- Çalışma kurallarına uymaktan sorumludur.

KURULUŞUN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR
Mersin Nefroloji Özel Diyaliz Merkezi sahip olduğu tecrübeli personeli ile "Hemodiyaliz" alanında hizmet vermektedir.
Ayrıca bu hizmet kapsamında ve tamamlayıcı olarak;
1- Taşıma servis hizmeti
2- Diyetisyen hizmeti
3- Kahvaltı/ hafif yemek hizmeti
4- Her hasta için ayrılmış TV
5- Ücretsiz internet hizmeti verilmektedir.

Kurumumuza hasta olarak başvurmak için gerekli koşullar:

1- Kimlik Belgesi
2- Diyaliz tedavisi için düzenlenmiş "Diyaliz Raporu"
3- Daha önce diyalize giren hastalarımız için "Epikriz" ve son ayın tetkikleri
4. Nufus Cüzdanı Fotokopisi
5- Diyaliz Raporu

 

 

 

 

Tarsus Güven Diyaliz Merkezi